luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

over van alles

Barmhartigheid

Ruimte en tederheid

(On)ware naastenliefde

Ervaring en aanraking

Gelovige en ongelovige eenzaamheid

Persoonsrelaties

wonderbaarlijkheden en zo

Geluk

Zachtmoedigheid en hardvochtigheid

 

Maria Gertrudis Erzberger, een 'gewone' bijzondere non

Maria Gertrudis (ook Gertrudis) Erzberger o.carm., Nederland; kloosterlinge; † 1937.

Sterfdag 17 september 1937.Zij werd geboren op 13 oktober 1902 en trad in bij de karmelietessen. Zij wordt in Nederland op bescheiden schaal vereerd. Zij is (nog) niet heilig of zalig, maar een zogeheten Dienares Gods (= voorgedragen voor nader onderzoek met het oog op een eventuele heiligverklaring).

Het betreft de dochter van Matthias Erzberger, Duits minister van Financien, die in 1921 om politieke redenen wordt vermoord door een officier.
Als 18 jarig bevoorrecht en talentvol meisje, dat in de wereld het leven van een ‘prinses’ kon leiden, ontdeed zich hiervan om de  schijnbare eenzaamheid en hardheid van "De Carmel" als non in het klooster Echt binnen te treden.

Als bijzonderheid geldt dat haar cel daarna werd bewoond door Edith Stein.