luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

Kabbalah

De kabbalah is een joodse religieuze-mystieke traditie.Ze geeft een speculatief inzicht in de goddelijke natuur van de schepping en de plaats van de mens daarin.                                               

Kaballah is het Hebreeuwse woord voor 'ontvangen'.

Belangrijke boeken zijn: sefer Yetsirah (boek van de ‘schepping’), sefer Bahr (boek van ‘verlichting’) en de Zohar (‘Schittering’), het belangrijkste boek

De teksten lijken onbegrijpelijk, net als een koan. Het voorgestructureerde denken als interpretatiemiddel is onbruikbaar.De tekst wordt ontvangen door erover te mediteren.

Mijn meditaties zijn gebaseerd op vertalingen van Daniël van Egmond.

 

De Boom des Levens is een van de belangrijkste symbolen van de Kaballah.

Als je kabbalah ontvangt worden deze symbolen door verinnerlijking 'levend'

Deze site geeft geen inleiding in de kaballah. Ieder moet hierin zijn of haar eigen weg vinden.

Wel kan ik het gepubliceerd werk van Daniël van Egmond en Friedrich Weinreb adviseren

 

 

   

 

links

x

01-01-2010 00:00