luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

Kabbala

De kabbala is een joodse religieuze-mystieke traditie.Ze geeft een speculatief inzicht in de goddelijke natuur van de schepping en de plaats van de mens daarin.                                               

Kabbala is het Hebreeuwse woord voor 'ontvangen'.

Belangrijke boeken zijn: sefer Yetsirah (boek van de ‘schepping’), sefer Bahr (boek van ‘verlichting’) en de Zohar (‘Schittering’), het belangrijkste boek

De teksten lijken onbegrijpelijk, net als een koan.

Betekenissen van zo'n tekst worden (soms) ontvangen door erover te mediteren. 

Ze hebben mij in de periode 2008-2017 geholpen, maar heb van de kabbala wat 'afstand' genomen toen ze voor mij teveel een vanzelfsprekend interpretatie sjabloon werd.

Mijn meditaties zijn gebaseerd op vertalingen uit het Hebreeuws van Daniël van Egmond.

 

De Boom des Levens is een van de belangrijkste symbolen van de Kabbala.

Als je kabbala ontvangt worden deze symbolen door verinnerlijking 'levend'

Deze site geeft geen inleiding in de kabbala. Ieder moet hierin zijn of haar eigen weg vinden.

Wel kan ik het gepubliceerd werk van Daniël van Egmond en Friedrich Weinreb adviseren