luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

Meditaties

 

Meditatie is wederzijdse vruchtbare dialoog met een ('heilige') tekst. Er is nooit een eindpunt in de zin van nu is alles gezegd. Mijn ervaring is dat steeds weer nieuwe facetten en inzichten oplichten.

Op deze pagina zijn persoonlijke meditaties opgenomen over (en met) teksten uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De beschouwingen over psalmen zijn apart opgenomen.

Ik zing al inmiddels al geruime tijd in diverse gregoriaanse schola's. Elke zondag kent zijn eigen gregoriaanse gezangen, meestal gebaseerd op psalmteksten. Ik bezin me meestal op die gregoriaanse gezangen en de schriftelijke vruchten ervan staan onder 'gregoriaanse meditaties' geordend naar de periode van het kerkelijk jaar.

Tenslotte vindt u op deze pagina nog enkele 'losse' meditaties.