luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

SEPHER Yetsirah

Het Sefer Yetsirah (Boek der Schepping of Vorming) is het oudste kabbalistisch geschrift.
Het dateert waarschijnlijk uit de periode 300-500 en is geschreven in Alexandrië.
Het onderwerp is de schepping van de wereld van Yetsirah en heeft een kosmologische invalshoek.
Eerst wordt de (vertaalde) tekst weergegeven, daarna 'mijn' speculatief-kabbalistische interpretatie.
 

Tekst Sepher Yetsirah

 

hoofdstuk 1

Tekst Sepher Yetsirah.

Sepher Yetsirah hoofdstuk 1

Sepher Yetsirah, 1.1-1.4

Sepher Yetsirah, 1.5-1.8

Sepher Yetsirah, 1.9-1.14

hoofstuk 2

SepherYetsirah hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

Sepher Yetsirah, 3.1-3.9

hoofdstuk 4

Sepher Yetsirah, 4.1-4.7

Sepher Yetsirah, 4.8 - 4.14

Yetsirah hoofdstuk 4 de Wet van Zeven

Hoofdstuk 5

Sefer yetsirah, hoofdstuk 5