luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

Yetsirah

Het Sefer Yetsirah (Boek der Schepping of Vorming) is het oudste kabbalistisch geschrift.
Het dateert waarschijnlijk uit de periode 300-500 en is geschreven in Alexandrië.
Het onderwerp is de schepping van de wereld van Yetsirah en heeft een kosmologische invalshoek.
In mijn commentaar ben ik uitgegaan van de vertaling van dit document door Daniël van Egmond.
Eerst wordt de (vertaalde) tekst weergegeven, daarna 'mijn' speculatief-kabbalistische interpretatie.

hoofdstuk 1

Sepher Yetsirah, 1.1-1.4

Sepher Yetsirah, 1.5-1.8

Sepher Yetsirah, 1.9-1.14

hoofstuk 2

Yetsirah hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

Sepher Yetsirah, 3.1-3.9

hoofdstuk 4

Sepher Yetsirah, 4.1-4.7

Sepher Yetsirah, 4.8 - 4.14

Yetsirah hoofdstuk 4 de Wet van Zeven

Hoofdstuk 5

Sefer yetsirah, hoofdstuk 5