luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

christelijke Kabbalah

In de christelijke kabbalah wordt in tegenstelling tot de joodse kabbalah ook het nieuwe testament beschouwd als geopenbaarde geschrift. Jezus Christus is Zoon van God, waarlijk God en waarlijk Mens. Navolging van Christus is om 'op ons niveau' ook 'zoon van God' te worden.

Tijdens het concilie van Nicea (325 na Chr.) werd dogmatisch vastgelegd dat Jezus Christus de goddelijke status heeft.

Voor mij betekent Zoon van God, evenals in de Joodse traditie, een Rechtvaardige. Een Rechtvaardige is een 'heilig' mens wiens leven uitdrukking is van de Wil van God, dus in zijn concrete situatie leeft volgens de geopenbaarde richtlijnen voor verantwoordelijk uniek leven.

Jezus is voor mij een Rechtvaardige en daarom een historisch voorbeeld om na te volgen, maar wel gegeven mijn omstandigheden.

Goddelijkheid van Jezus Christus

De naam Jezus

Niveaus van mens

Zonde en Jezus

Mens brug tussen hemel en aarde

The Tree of Soul

zielen en zielenboom

verlangen om te ontvangen om te geven

Zohar 1, de Roos

Zohar, Over het Breken der Vaten

Zohar III, 289a-290a, Idra Zuta

Zohar, persoonsrelaties

persoonlijkheidsgroei kabbalistisch bezien