luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

 1. Gebed
 2. Heilig zijt Gij
 3. Een sterfelijke mens wil U prijzen.
 4. Gij wekt mij er toe op
 5. Zodat het hart rust vindt in U.
 6. Laat mij, Heer, weten en inzien.
 7. Zij prijzen God, die Hem zoeken.
 8. Laat me U zoeken.
 9. ´Mijn God!´
 10. ph, 2012
 11.  
 12.  
 13.  
 14. Gebed
 15. Gij bent in uw schepping, in mij, uw schepsel
 16. maar ik was er niet, was daar niet, was niet met U
 17. Gij roept en schreeuwt, buiten mij en in mij
 18. Om mijn doofheid te doorbreken.
 19. Gij schijnt en licht, buiten mij en in mij
 20. Om  mijn blindheid te verdrijven.
 21. Gij geurt uw adem, van buiten en van binnen
 22. Om mij te doen zuchten naar U.
 23. Gij raakt mij aan, in hoofd, buik en hart
 24. Om mijn naam te noemen.
 25. Ik hoor uw stem, buiten mij en in mij:
 26. Ik heb U nodig, zo nodig!   (*)
 27.  
 28. Paul Horbach, 2012
 29. (* heel vrij naar Augustinus)
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34. Gebed
 35. Gij alleen zijt goed,
 36. ik pronk met Uw daden.
 37. Mijn eerlijkheid,
 38. Sluier voor weggestopte eigendunk.
 39. Verlos mij uit de waan van goed zijn.
 40. Gij alleen zijt heilig.
 41. Laat mij geen eigen werk doen.
 42. Slechts stille werken, verborgen daden.
 43. Laat mij goed zijn in onwetendheid
 44. ph, oktober 2013
 45.  
 46.  
 47.  
 48. Gebed
 49.  
 50. O God!
 51. O God!
 52. ik verlang naar U.
 53. O Heilige!
 54. ik zoek van zover,
 55. kom mij nabij.
 56. ik bid alléén,
 57. kom mij nabij.
 58. Zonder U:
 59. dood hout
 60. doelloos
 61. op
 62. inktzwart water
 63. dreigend,
 64. onpeilbaar diep.
 65. Als mij voeten gaan,
 66. loop met me mee,
 67. mijn handen tasten:
 68. Ùw reiken.
 69. Als  mijn ogen zien,
 70. richt mijn blik,
 71. mijn oren horen:
 72. Ùw lied.
 73. Als ik ruik,
 74. adem door mij heen,
 75. mijn tong smaakt:
 76. Ùw manna.
 77. Als ik denk en voel
 78. geef wijsheid, vréugde,
 79. mijn mond spreekt:
 80. Ùw woorden.
 81. O Heilige!
 82. kom mij nabij.
 83. O God!
 84. O God!
 85. Ik verlang naar U.
 86.  
 87. PH, okt 2015
 88.  
 89. Gebed
 90. Wij die u mogen kennen in onszelf en onze medemensen,
 91. geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
 92. Dikwijls gaan wij aan mensen voorbij,
 93. mensen die wij niet kennen
 94. of mensen die wij niet willen kennen
 95. Ik bid om durf en moed om onbekenden te groeten en te ontmoeten
 96. als zuster, als broeder in Uw Naam.
 97. ph 2015
 98.  
 99.  
 100. O God,
 101. treedt in mijn duisternis
 102. Kom aan het licht
 103. Verberg u niet voor mij
 104. Herschep de chaos
 105. Die in mijn leven dringt
 106. In uw aanwezig zijn
 107. Hier in mijn plaats en tijd
 108. Ziet Gij mij aan
 109. Zie ik uw aangezicht
 110. De heerlijkheid
 111. Van Vaders eeuwigheid.
 112. ph, 2015
 113.  
 114.  
 115. Leidt mij niet in bekoring (van eigen waarheid)
 116. Maar verlos mij van het kwade (van eigen meesterschap)
 117. ph,2016
 
 1. O Heilige,
 2. U weet van de tragiek van mijn leven
 3. Van het leven van wie dan ook
 4. Van de levensangst van dier, en plant
 5. Ons vastklampen aan ‘t leven hìer
 6. Tot onze laatste snik
 7. Open ons hart
 8. Voor uw heerlijkheid
 9. Voor uw goedheid
 10. Voor uw trouw
 11. Opdat ons kruis
 12. Ons lijden en alle pijn
 13. Nieuw leven brengt
 14. Van dààr naar hìer.
 15. Dat Uw koninkrijk kome.
 16. Amen.
 17. ph, 2016
 18.  
 19. Geef me een open hart
 20. Opdat ik uw brood en wijn ontvang
 21. Ten behoeve van al wat leeft
 22. Ter wille van de heerlijkheid van uw Naam.
 23. 2016
 
 1. O Heilige
 2. Wij bidden u.
 3. Schenk ons de genade
 4. om boven zelfzucht uit te groeien
 5. om elkaar te dienen,
 6. u te dienen,
 7. uw schepping
 8. als trouwe wijnbouwers
 9. zorgzaam te beheren.
 10. Opdat uw wereld
 11. een heilige plaats wordt voor al uw mensen,
 12. voor al uw schepselen,
 13. voor al het geschapene.
 14. 2015
 
 1. God van vertrouwen,
 2. draag ons leven van donker naar licht
 3. Geef ons uw woord van leven
 4. Schenk ons het geloof
 5. van een wetend hart.
 6. 2014
 7.  
 8.  
 9. Gij die niet gekomen zijt om te oordelen,
 10. Wees barmhartig voor ons allen.
 11. Gij die ons leven deelt in vreugde en bitterheid,
 12. Open ons door uw leven schenkend Woord.
 13. 2014
 14.  
 15.  
 16. O Heilige,
 17. Trekt mij in uw stilte.
 18. Schenk me het verlangen
 19. naar de stem in mijn hart
 20. waar ik u roep,
 21. waar Gij mij roept.
 22. Dat ik mag luisteren
 23. naar dit stille spreken.
 24.  2016
 

 

O Heilige,

voedt ons geloof, onze hoop en onze liefde, voedt onze zielen.

Laat mij eindeloos hierom bidden.

Ik merk  meestal niet dat Gij mij verhoort.

U werkt in het  verborgene. Verborgen voor mij.

Geef  mij vertrouwen in U.

Schenk mij het vertrouwen van duistere overgave.

Geef mij moed.

2012

 

 

O Heilige

laat me niet verblinden door vervormde buitenkanten van uw schepping die mij van u wegtrekken naar de buitenkant die mij zelf omhult.

Het bijzondere van de roos is dat ze geen misvormde buitenkant kent, ze drukt uw pracht zo onbevangen uit ondanks haar doornen.

En zo alle bloemen, al uw vogelen in de lucht en dieren op de grond.

Misvormingen maak ikzelf, door te kijken met hebberige en willende buitenogen.

Open mijn mond, open mijn ogen, open mijn horen, open mijn neus, open mijn proeven, open mijn handen, open mijn denken,

opdat mijn leven Uw leven worde.

2014

 

 1. uit Evangelie van de Heilige Twaalven:
 2. Wij geloven in één God
 3. de Oneindige, de verborgen Bron,
 4. de Eeuwige Vader-Moeder,
 5. van wie alle dingen komen,
 6. de zichtbare en de onzichtbare.
 7. Het Alles in alles,
 8. door alles en om alles.
 9. Die was, die is en die zal zijn.

 

 1.  Loven wil ik u met heel mijn hart
 2.  
 3. Looft de Heilige, alle schepselen Gods,
 4. Prijst en verheft Hem eeuwig
 5. Looft de Heilige, hemelse sferen
 6. Boden des Heren, prijst Hem
 7. Looft Hem, wateren boven de hemel,
 8. Hemelse machten, prijst Hem
 9. Looft de Heilige, zon en maan
 10. Sterren des hemels, prijst Hem
 11. Looft de Heilige, regen en dauw
 12. Alle stormwinden, prijst Hem
 13. Looft de Heilige, vuur en hitte,
 14. Koude en warmte, prijst Hem
 15. Looft Hem, nevels en buien,
 16. Hagel en vorst, Prijst de Heilige
 17. Looft de Heilige, ijs en sneeuw
 18. Nachten en dagen, prijst Hem
 19. Looft de Heilige, licht en donker,
 20. bliksem en wolken, prijst Hem
 21. Loof de Heilige, heel de aarde
 22. Prijs en verhef Hem eeuwig
 23. Looft de Heilige, bergen en heuvels
 24. Al wat daar groeit, prijs de Heilige
 25. Looft de Heilige, zeegedrochten
 26. alles wat leeft in het water
 27. Vogels des hemels, prijst Hem
 28. Looft Hem, wilde en tamme dieren.
 29. Mensenkinderen, prijst de Heilige
 30. Loven wij Vader, Zoon en Heilige Geest
 31. Laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig
 32.  
 33. (Gedeelte Loflied van de gehele schepping DAN. 3, 57-82)
 34. Pasen 2016, niets aan toe te voegen