luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

inspirerende personen

    Oma Horbach

eerste besef van gezien worden

    Juultje Spronk

mijn eerste vriendje, gestorven op 8 jarige leeftijd door ongeluk

schokkende ervaring van de vergankelijkheid van het leven hier

    Moeder Horbach-Maas

vrome en gelovige dienstbaarheid

in stilte en zonder klagen dragen van verdriet en leed

    Vader Horbach

hoe een dodelijke en langdurige chronische ziekte een leven kan ondermijnen

    Hans de Miranda

joods onderwijskundige

mijn didactische leermeester: gespreksgroepsonderwijs

    Reineke en Anna

mijn lieve kinderen

spanning tussen liefde en schuld

aanlopen tegen eigen beperktheden

    Henk Hartsuiker

mijn zo vroeg gestorven vriend

eerste gids bij mijn zoektocht in de esoterische wereld met haar scholen 

    Albert Schweitzer

arts, natuurfilosoof, vriend van àlle leven

'het goddelijke in alles en allen'

besef van verbondenheid met al het leven, ook met dier en natuur

    Friedrich Weinreb

joods mysticus en schrijver

kabbalistisch lezen van de hebreeuwse bijbel

'goed-doen-om-niet'

    medeschepselen

de dieren en alle natuur

hoe we schaamteloos leven mishandelen alsof het dingen zijn: wezenspijn

    Emmanuel Levinas

joods 'dialogisch' filosoof

'verantwoordelijkheid voor en door de ander'

in het kwetsbare gelaat van de ander toont zich de Ander

    Paulien

mijn lieve levensgezellin en innerlijke reisgenote

onmisbare spiegel om mijn valkuilen te ontwaren en voor diepere zelfkennis

    religieuze muziek

terugkeer naar de christelijke wortels

de Heilige loven en prijzen!

    Daniel van Egmond

godsdienstfilosoof, schrijver en spreker, geestelijk begeleider

invoering in de christelijke kabbalah

'brug-worden-tussen-hemel-en-aarde'

    dak- en thuislozen Open Huis Cathrien

gesteldheid van zachtmoedigheid