luisteren naar het wetend hart

paul horbachpaulhorbach@gmail.com

de weg van meditatie en gebed

De ware Tsaddik

De “Jehudi” zei:‘Als de Messias zal komen, zullen alle Tsaddikim en Chassidim Hem tegemoet gaan. Sommigen van hen zullen hartelijk ontvangen, anderen zullen afgewezen worden. De Chassidim, die behoren bij de Tsaddikim die afgewezen worden, zullen uitroepen: “Onze bedoelingen waren goed; wij geloofden dat onze Rabbi een ware Tsaddik was! Waarom verwerpt Gij ons?” De Messias zal dan antwoorden: “Een Chassid zou God dagelijks moeten smeken om de ware Tsaddik te mogen ontmoeten, die hem helpen zal en zijn ziel zal leiden. Wanneer je ernstig was geweest en op deze wijze gebeden zou hebben, zou de Eeuwige je geholpen hebben de werkelijke leider te vinden.”

Dit citaat benadrukt de eigen verantwoordelijkheid voor je leven. Je kunt je niet aan die verantwoordelijkheid ontkomen door blind te gehoorzamen aan een ander of je te baseren op een leersysteem. 

Aspecten van een weg zoeken 

Eigen waarheden 

Facetten van ontvankelijke activiteit

Ervaring en aanraking

Onderscheiding der geesten 

samenvatting zevenvoudig contemplatief gebed.pdf

Beschouwingen over de geestelijke weg.pdf